made by: Jessica Grünbaum © 2011

 

 

Uppdrag

 

 

Foto: Josefine Grünbaum Berg Copyright © 2011

Jag åtar mig enstaka specialiserade uppdrag och det går bra att kontakta mig här.

 

Föreläsningar
Särskilda intresseområden: Upplevelsens pedagogik och ledarskap, drama och konflikthantering,

processdrama och andra dramapedagogiska metoder. 


Upplevelseorienterad undervisning med drama och sociodrama som verktyg
Ledarskap och gruppers dynamik.
Drama och konflikthantering enligt det svenska DRACON-programmet.
Dramapedagogik i undervisningen med särskild inriktning mot mänskliga rättigheter.

 

Handledning
Individuell och grupphandledning för lärare och elevstödjande personalgrupper som kontinuerlig

verksamhet med drama och sociodrama som verktyg.

Pedagogisk handledning inför särskilda och tidsbegränsade insatser.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Grünbaum