made by: Jessica Grünbaum © 2011


 

Foto: Josefine Grünbaum Berg Copyright © 2011

DRACON i skolan - Drama, konflikthantering och medling

 

Anita Grünbaum & Margret Lepp

 

Författarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med dramapedagogik inom olika utbildningsområden. Anita Grünbaum, fil.mag. och folkhögskollärare, har sedan början av 1970-talet arbetat med utveckling inom detdramapedagogiska fältet och har lett utbildning av dramapedagoger vid Västerbergs folkhögskola i Storvik under tre decennier. Margret Lepp är leg. sjuksköterska, fil.dr i pedagogik och docent i omvårdnad. Hon arbetar som lektor vid Högskolan i Borås och vid Karlstads Universitet.

 

DRACON i skolan

Drama, konflikthantering och medling

 

DRACON i skolan riktar sig till alla som söker pedagogiska verktyg för undervisning i konstruktiv konflikthantering. DRACON-programmet (drama-conflict) fokuserar påtredje parts agerande i konflikter, leder fram till rollspelsträning i medling och avslutas med kamratundervisning.

 

Boken inleds med en översikt över hur träning av konflikthantering i skolan utvecklats i ett internationellt perspektiv och knyter an till nordiskt utvecklingsarbete i skolmedling. Författarna presenterar teoribildning kring upplevelsebaserat lärande och dramapedagogik samt belyser de konfliktteorier som ingår i DRACON-programmet. De beskriver ett konkret steg-för-steg-program för tolv möten, som bl.a. omfattar en introduktion i ABC-teorin om upptrappning och nedtrappning av konflikter, analys av konfliktstilar samt rollspel.

 

Den medföljande dvd-filmen ger livfulla glimtar från en högstadieklass arbete med programmet, och vi får följa hur elever och lärare reflekterar över sina erfarenheter.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Köp här

 

DRACON i skolan - Drama, konflikthantering och medling

 

 

 

 

Författare: Anita Grünbaum & Margret Lepp

Förlag: Studentlitteratur AB

Bandtyp: Häftad

Språk: Svenska

Utgiven: 200509

Antal sidor: 171

Upplaga: 1, Vikt i gram: 285

ISBN10: 9144043902

ISBN13: 9789144043906

Anita Grünbaum