Prenumeration DramaForum

 

DramaForum priser 2015

 

120 kr för enskilda personer

150 kr för institutioner

150 kr för utlandsprenumeration

  50 kr för lösnummer (40 kr för stud.)

 

 

Prenumeration och lösnummer:

Nätverkstan Ekonomitjänst

Box 31120, 400 32 Göteborg

031-7439905

Maila Ekonomitjänst på nätverkstan här

 

 

Tidigare DramaForum nummer kan rekvireras från Anita Grünbaum.

Maila Anita Grünbaum här

 

 

 

 

 

Foto: Josefine Grünbaum Berg Copyright © 2011

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DramaForum

 

2014

     Nr 1-2

          Sociodrama - En dramasyster

 

     Nr 3-4

          Forumteater som drivkraft

 

2013

      Nr 1-2 Drama i olika kontexter

      Nr 3-4 Att få syn på sig själv 


2012
      Nr 1-2 Vår Teater – 70 år
     
      Nr 3-4 Västkustperspektiv på 
                 drama och ledarskap

2011
      
1  Allas lika värde i

           dramatisk belysning

 

       2  Skapande och 

           funktionshinder -

           möjligheter och svårigheter

      3  Community och Applied 
          Theatre - Ny trend eller 

          gammal i ny skepnad?


     4  Drama, utbildning och forskning
  

2010

        1  Små barns drama –

     Hur? Varför?

 

2  Drama i arbetslivet

 

3  Att skapa kön

 

4  Drama som specialpedagogik

 

2009

1  Ledarskap som konst –

    om dynamisk pedagogik

 

2  Skolan, kulturen och framtiden

 

3  Perspektiv på processdrama

 

4  Clown och andra läkande

    processer

 

2008

1  Forumteater och andra

    interaktiva teaterformer (slut)

 

2  Dockteater –

    något att satsa på?

 

3  Ge liv åt berättelser, böcker,

    bibliotek!

 

4  Impro och performance –

    tidens tecken?

 

2007

1  Historia och samtid –

    på museer och utanför

    (fåtal ex)

 

2  Drama och teater –

    möjlighet för barn med

    funktionshinder

 

3  Betydelsen av

    Barnkulturcentra

 

4  Spela roll på högstadiet

 

2006

1  Drama inom högskolan

 

2  Drama i skolan åk 1-6

 

3  Teater och drama inom

     folkhögskolan

 

4  Mångfald och barnkultur

 

2005

1  Kulturskolor –

    vision, verklighet, cirkus

 

2  Internationella perspektiv

 

3  Drama och teater

    i gymnasieskolan

 

4  Konflikthantering

 

2004
      1  Från fängelse till kulturhus -

          Lättings i Gävle (provex)

 

      Teater på barns sida -  

          dramapedagoger på 

          Dalateatern

  och Unga Klara (provex)

Anita Grünbaum

 made by: Jessica Grünbaum © 2011