made by: Jessica Grünbaum © 2011 

 

 

Playbackteater

 

 

Playbackteater är en improviserad form av berättarteater utvecklad av psykodramatikern Jonathan Fox. Sedan 1974 har den spritt sig från USA över stora delar av världen. Jo Salas, beskriver playbackteater på följande sätt i Improvising Real Life:

”Playbackteater är en ursprunglig form av teaterimprovisation, där människor berättar verkliga händelser ur sina liv och sedan ser dem gestaltade omedelbart. Playbackteater sker ofta i en teaterlokal med en tränad grupp aktörer som spelar upp åskådarnas berättelser”.

 

I Stockholm finns sedan många år TeaterX som regelbundet ger offentliga föreställningar.

I Gävle började på mitt initiativ en grupp dramapedagoger träna playbackteater våren 2009 och gjorde ett par provföreställningar för släkt och vänner på hösten.
Vi tränar regelbundet på Lättings Kulturhus (Hamiltongatan 1, Gävle) och där ger vi tre-fem föreställningar för publik per termin. Varje föreställning blir helt unik, berörande och intressant på många olika sätt både för åskådare och aktörer.

 

Gävle Playbackteatergrupp är också intresserad av att framträda i andra sammanhang som t.ex. som avslutning på en kurs eller konferens.
Kontakta oss för dag och tid för ordinarie föreställningar eller för att diskutera olika slags framträdanden. Maila till Minne Hägglund eller mig.

 

2015-01-17

Verksamheten ligger för närvarande nere men enstaka föreställningar kan diskuteras.

 

Minne Hägglund

Anita Grünbaum

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Grünbaum