made by: Jessica Grünbaum © 2011

Foto: Josefine Grünbaum Berg Copyright © 2011

 

 

Lika och unika - Dramapedagogik om minoriteter
 

Anita Grünbaum

 

Att utveckla trygga och självständiga personer är en central uppgift i all undervisning och utbildning i ett demokratiskt samhälle.

Det behövs träning i att "gå i andras skor", så att förmågan att växla perspektiv och sätta sig in i andras situation blir en integrerad

del av personligheten. Dramapedagogik är ett sätt att göra det främmande bekant och det bekanta främmande.

Anita Grünbaum presenterar och exemplifierar i denna bok olika metoder som kan användas för att uppöva förmågan till perspektivbyte.

Hennes exempel handlar huvudsakligen om att förebygga diskriminering och kränkningar av minoriteter.

 

Anita Grünbaum har lång erfarenhet av utbildning av dramapedagoger vid Västerbergs folkhögskola i Storvik.

Hon är också redaktör för tidskriften Drama-Forum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Köp här

 

Lika och unika - Dramapedagogik om minoriteter

 

 

 

 

Författare: Anita Grünbaum

Förlag: Daidalos AB

Bandtyp: Häftad

Språk: Svenska

Utgiven: 200906

Antal sidor: 198

Upplaga: 1, Vikt i gram: 304

ISBN10: 9171732845

ISBN13: 9789171732842

Anita Grünbaum