made by: Jessica Grünbaum © 2011

Foto: Josefine Grünbaum Berg Copyright © 2011

 

 

Drama för lärande och insikt - Om dramapedagogik i teori och praktik
 

Gavin Bolton texter i urval av Anita Grünbaum

 

Med sin bas i rolltagande, roll-lek och dramatiska uttrycksformer i kombination med reflektion omfattar dramapedagogiken en rad olika inriktningar och metoder. Tillsammans med Dorothy Heathcote representerar Gavin Bolton ett inflytelserikt perspektiv. Bolton har i ett flertal böcker utvecklat en grundläggande teoribildning för drama som fått stor genomslagskraft. Det utmärkande för Boltons och Heathcotes dramapedagogik är bruket av "lärare-i-roll" och arbetet med helhetliga mänskliga situationer. I samspel med deltagarna fungerar ledaren som motspelare och motor i en utforskande process. Genom att leva sig in i olika personer undersöker man allmånmänskliga problem och deltagarna får möjlighet att begrunda mänskliga relationer och maktförhållanden genom perspektivbyten. Gavin Boltons texter utgör en guldgruva för alla som är engagerade i arbete med och forskning om dramapedagogik och närliggande ämnesområden.

 

För urval och förord svarar Anita Grünbaum, dramapedagog och redaktör för tidskriften Drama Forum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Köp här

 

Drama för lärande och insikt - Om dramapedagogik i teori och praktik

 

 

 

 

Författare: Gavin Bolton

Redaktör/Utgivare: Anita Grünbaum

Översättare: Anna Sörmark

Förlag: Daidalos AB

Bandtyp: Häftad

Språk: Svenska

Utgiven: 200809

Antal sidor: 291

Upplaga: Vikt i gram:

ISBN: 9789171732750

Anita Grünbaum