made by: Jessica Grünbaum © 2011

              

                      

 

 

 

 

DramaForum

 

Drama * Pedagogik * Teater

 

DramaForum - tidskrift för drama + pedagogik + teater - informerar om vad som pågår samt beskriver och

analyserar dramafältet i fyra temainriktade nummer per år. DramaForum syftar till att öka kunskap och

medvetenhet om dramapedagogik i ett samhällsperspektiv.


DramaForum 2015 utkommer med två dubbelnummer med olika redaktionsgrupper för vår och höstnummer. 


Du hittar Tidskrift - DramaForum till höger på sidan under länkar.

 

 

Ansvarig utgivare: Anita Grünbaum

Utgivare: RAD - Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger

Posttidning B

Förlag: Ågrenshuset, Bjästa 

Språk: Svenska

Utgåva: 2 ggr/år med dubbelnummer

ISSN: 1652-9286

 

Du hittar Ågrenshuset till höger på sidan under länkar.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

 

tidskrift.nu - DramaForum

 

Ågrenshuset

 

 

 

Anita Grünbaum