made by: Jessica Grünbaum © 2011

 

 

Forskning

 

 

Foto: Josefine Grünbaum Berg Copyright © 2011

Att utveckla en yrkesutbildning som dramapedagogutbildningen kan i sig sägas vara en form av praxisnära forskning,

särskilt som förändringar har skett på grundval av kontinuerliga muntliga och skriftliga utvärderingar i studerandegruppen,

iakttagelser under konstnärliga och pedagogiska processer och i samspel med samhälleliga strömningar.
Med någorlunda jämna tidsavstånd har jag varit involverad i forskning och dokumentation – ett par gånger i samband med

arbete med trebetygs- eller c-uppsatser.

 

Det internationella forskningsprojekt, som går under namnet DRACON INTERNATIONAL
(1995-2005), är den mest omfattande och långsiktiga forskning som jag har varit delaktig i.
Vi var fyra forskargrupper med drama och konfliktkompetens som medverkade från Penang i Malaysia,  från Adelaide och

Brisbane i Australien samt från Sverige. Det svenska teamet bestod av Mats Friberg, Göteborgs universitet, Anita Grünbaum,

Västerbergs folkhögskola, Storvik, Margret Lepp, Borås högskola, Horst Löfgren och Gitte Malm, Malmö högskola.

Vår undersökning av hur konfliktteorier kan kombineras med dramapedagogik och de fyra gruppernas arbete med att utveckla

modeller för att lära tonåringar om konflikthantering med hjälp av drama resulterade i den stora rapporten:
 

BRIDGING THE FIELDS OF DRAMA AND CONFLICT MANAGEMENT
Empowering students to handle conflicts through schoolbased programmes

med följande dedikation:
This book is dedicated to all the young participants
from Sweden, Australia and Malaysia who,
through their insights and courage, have made this
project possible

 

Du kan läsa DRACON-rapporten till höger på sidan under länkar.

 

Det svenska programmet har Margret Lepp och jag beskrivit i

DRACON I SKOLAN  Drama, konflikthantering och medling
Studentlitteratur, 2005. Se mer information under fliken DRACON I SKOLAN.


Forskningsbaserade publikationer

Svenska urpremiären på En midsommarnattsdröm 1860 i Dramaten 175 år. Studier i svensk scenkonst.

(1963). Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag

Klass 8, Sverige, Världen. En undersökning av dramapedagogikens möjligheter att öka 14-åringars självinsikt och inlevelseförmåga. (1986). Malmö: Pedagogiska hjälpmedel nr 38. Institutionen för pedagogik.

Perspectives on Drama from an Outside Position. (1999). I Emerging Patterns for the Third Millenium. Drama/Theatre at the Equator Crossroads. Ed. Mwangi, E., Otieno, T. & Mumma, O. Nairobi: KDEA

Psykodrama och dramapedagogik – en jämförande studie. (2000) Diplomuppsats. Stockholm: PsykodramaAkademin.

DRACON INTERNATIONAL (2005). Bridging the Fields of Drama and Conflict Management. Empowering students to handle conflicts through school-based programmes. (medförfattare) Malmö University: School of Education.

DRACON I SKOLAN. Drama, konflikthantering och medling (2005) tillsammans med Margret Lepp. Lund: Studentlitteratur.

Gavin Bolton: Drama för insikt och lärande – red.(2008). Göteborg: Daidalos.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

 

DRACON-rapporten - Bridging the Fields of Drama and Conflict Management

 

 

Anita Grünbaum