made by: Jessica Grünbaum © 2011

Sidan uppdaterades: 2015-01-17

 

 

Välkommen

 

 

Foto: Josefine Grünbaum Berg Copyright © 2011

Som många kulturarbetare har jag länge levt med föreställningen att man klarar sig bra utan medial megafon.

Nu inser jag motvilligt att det behövs om jag vill att information om de läroböcker som jag har skrivit ensam eller

i samarbete med andra ska bli lästa och använda. Utan min dotter Jessicas envisa påstötningar och arbete

hade det aldrig blivit en hemsida. En hemsida kan inte liknas vid en megafon men gör onekligen information

lättillgänglig för den som söker. På flikarna ser du vad jag har i mitt lager. Där finner du också information om
DramaForum och om Playbackteater.

 

Jag var tidigt medveten om att det skulle krävas många välutbildade och duktiga dramapedagoger för att

dramapedagogiken skulle få en samhällelig betydelse i skola och kulturliv. Över hela landet finns nu flera

hundra uppskattade dramapedagoger yrkesutbildade på Västerbergs folkhögskola. Många av dem är auktoriserade

dramapedagoger i RAD (Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger). Alla dessa duktiga dramapedagoger som

dagligen sätter i gång kreativa och insiktsskapande processer med barn, unga och vuxna är det konkreta och

eftersträvade resultatet av mitt och mina kollegors arbete. Mer information om dramapedagoger finner du på

Dramapedagogen och Dramaportalen till höger på sidan under länkar.

 

Anita Grünbaum

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

 

 

Dramapedagogen

 

Dramaportalen

 

Anita Grünbaum